• Ευνοεί την ανάπτυξη της κινητικότητας και των αισθητηριακών λειτουργιών του παιδιού.
  • Βοηθά να αναπτυχθούν οι νοητικές του ικανότητες.
  • Είναι απαραίτητο, γιατί μέσα από αυτό το παιδί μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Να μάθει να συνδέεται με αντικείμενα (παιχνίδια).
  • Χάρη στο ομαδικό παιχνίδι, καλλιεργεί την επιδεξιότητά του και την κοινωνικότητά του. Ανακαλύπτει τα άλλα παιδιά, μοιράζεται τη χαρά μαζί τους. Διδάσκεται πώς να συνυπάρχει σε μια ομάδα, πώς να διαπραγματεύεται, πώς να έχει το θάρρος της γνώμης του, πώς να συγκεντρώνεται. Αποκτά αυτοεκτίμηση. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα επιτελέσει καμιά άλλη δραστηριότητα ή παθητική αποδοχή ερεθισμάτων (π.χ. η τηλεόραση).
  • Το παιχνίδι εξάπτει τη φαντασία του παιδιού και βέβαια το διασκεδάζει.Πηγή: www.Vita.gr